Åteljakt

Åteljakt 1500 kr per dygn med boende.

 

Åteljakt hela helgen från fredag till söndag (två nätter) 3000 kr med boende.

 

Möjlighet till köp av skjuten vildsvin för 20 kr/kg slaktvikt (flådd och urtagen).

 

Övriga priser:

Eftersök 800 kr

Böter - fel skjuten vildsvin (sugga) 5000 kr